Disclaimer

Vinewine verleent u hierbij toegang tot www.vinewine.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Vinewine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

Vinewine spant zich in om de inhoud van www.vinewine.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.vinewine.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vinewine.

Specifiek voor prijzen en/of andere informatie over producten op www.vinewine.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vinewine. Voor op www.vinewine.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vinewine nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.